Gebruik van de Alfapass-kaart op uw eigen site

Gebruik van de Alfapass-kaart op uw eigen site

Hoe verkrijg ik als leverancier van een toegangscontrolesysteem gedetailleerde technische informatie?

NDA (non disclosure agreement) is een geheimhoudingsovereenkomst waarbij Alfapass cvba vertrouwelijke informatie over ‘de technische specificaties en beschrijvingen met betrekking tot de Alfapass Mifare ID kaart, zoals ondermeer de beveiligings-, de lees- en schrijfsleutels en de interfaces’ beschikbaar stelt aan de Port Facilities (en dus niet rechtstreeks aan leveranciers van toegangscontrolesystemen).

De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik ten behoeve van een project voor het opzetten van een toegangscontrolesysteem. De verkregen informatie mag door de Port Facility enkel doorgegeven worden aan de leverancier van het op te zetten toegangscontrolesysteem.

De Port Facility zal zijn leverancier dezelfde geheimhoudingsclausules opleggen, zoals beschreven in de NDA.
Doorgifte van de informatie aan andere derden, is niet toegestaan.

Welke technologie is vervat in de Alfapass-kaart?

Er werd geopteerd voor een contactloze Mifare-kaart met een uitgebreid geheugen van 4K. Dit laat toe om ook biometrische gegevens op te slaan op de kaart (handscan, vingerscan), wat op zijn beurt een correcte elektronische identificatie bij het betreden van een terminal mogelijk maakt. Bovendien is de kaart ook voorzien van een foto, wat een klassieke visuele identificatie eveneens mogelijk maakt. de aanwezigheid van een hologram voorkomt namaak.

De toegepaste technologie biedt eveneens uitgebreide mogelijkheden voor de terminaluitbaters om hun logistieke processen te optimaliseren; zo kan het gebruik van de kaart worden gecombineerd met een vooraanmeldsysteem, opvolging van de belading van vrachtwagens,…