NDA

NDA (Non Disclosure Agreement) – Geheimhoudingsovereenkomst

Voor het bekomen van vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Alfapass-kaart, is het noodzakelijk om een Non Disclosure Agreement (NDA) af te sluiten met Alfapass cvba.

De bedoelde vertrouwelijke informatie bevat de technische specificaties en beschrijvingen met betrekking tot de Alfapass Mifare ID kaart, zoals ondermeer de beveiligings-, de lees- en schrijfsleutels en de interfaces. Deze informatie zal enkel aan de Port Facilities die er uitdrukkelijk om verzoeken, worden vrijgegeven.

De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van een project voor het opzetten van een toegangscontrolesysteem. De gedetailleerde informatie zal de leverancier van toegangscontrolesystemen in staat stellen het systeem in overeenstemming te brengen met de specificaties van Alfapass.

De Port Facilities kunnen op hun beurt de informatie doorgeven aan hun leverancier, enkel onder toepassing van dezelfde geheimhoudingsclausules van het Non Disclosure Agreement (NDA). Doorgifte van de informatie door de Port Facility aan andere derden is niet toegestaan.

Ter bescherming van de verstrekte informatie dienen de volgende overeenkomsten afgesloten te worden :

  Non Disclosure Agreement tussen Alfapass cvba en de Port Facility.
Beide exemplaren van de overeenkomst tussen de Port Facility en Alfapass cvba dienen ter ondertekening worden terugbezorgd aan Alfapass cvba.

  Non Disclosure Agreement tussen de port facility en de leverancier van toegangscontrolesystemen.
Van de overeenkomst tussen de Port Facility en de leverancier moet een kopie worden bezorgd aan Alfapass cvba.

In het kader van de NDA werd een schrijven rondgestuurd naar alle Port Facilities.