MBA-studie ligt aan basis van Alfapass

Rekening houdend met de voordelen van een gemeenschappelijke ID-kaart werd een MBA-studie uitgevoerd naar de haalbaarheid om dergelijke kaart in de Antwerpse haven in te voeren. Dit project kreeg de naam “ALFAPASS – Port Access Security System”.

Begin 2004 werd een enquête verstuurd aan de port facilities met de bedoeling na te gaan welke ID-systemen er in de haven reeds werden gebruikt. De MBA-studie voorzag een analyse van de antwoorden op deze enquête, om vervolgens aanbevelingen te formuleren m.b.t. de mogelijk te gebruiken systemen.

Rekening houdend met de conclusies van de MBA-studie, ontwikkelde een expertengroep binnen het toenmalige AGHA vervolgens de krachtlijnen van Alfapass:

  • het gaat om een gemeenschappelijke ID-kaart voor het ganse havengebied
  • de kaart moet technologisch ondersteund zijn (m.a.w. elektronisch leesbaar)
  • er moet de mogelijkheid zijn om biometrische gegevens (handscan) op te slaan zodat de gebruiker van de kaart kan geverifieerd worden
  • er wordt een bepaald kaartsysteem vooropgesteld, zodat de leesapparatuur er op afgestemd kan worden
  • de kaart moet gekoppeld worden aan een centrale database. Deze database omvat alle essentiële gegevens over de frequente bezoeker. Via een periodieke synchronisatie kunnen bovenstaande gegevens in overeenstemming gebracht worden met de diverse lokale databases van de individuele bedrijven
  • er wordt een optie voorzien voor acces control, een on-line verbinding met de centrale database moet toelaten applicaties aan te bieden aan bedrijven die zelf geen eigen toegangscontrole wensen op te zetten, maar gebruik willen maken van een centraal beheerd systeem