Geldigheidsduur Alfapass van 5 jaar naar 3 jaar!

Om de kwaliteit van onze diensten te verhogen zullen met ingang vanaf 5 januari 2021 alle nieuw geproduceerde Alfapassen voortaan een geldigheidsduur hebben van 3 jaar in plaats van 5 jaar. Dit geldt zowel voor nieuwe Alfapassen als voor Alfapass-vervangingen.

Alfapasssen geproduceerd voor 5 januari 2021 blijven geldig en zullen pas bij hun eerstvolgende vervanging de nieuwe geldigheidsduur verkrijgen.