Alfapass als organisatie

Alfapass als organisatie

Over Alfapass

Gezien het belang voor de ganse havengemeenschap hebben ALFAPORT Antwerpen en CEPA, als vertegenwoordigers van deze gemeenschap, samen met SEAGHA hun schouders onder het project gezet en hebben zo de vennootschap ALFAPASS opgericht. Deze nieuwe organisatie staat in voor de basisinvestering, het uitgeven van de ID-kaart en eveneens voor het uitbaten en beheren van het kaartsysteem.

De Alfapass-kaart zelf wordt bekostigd door de aanvrager en is drie jaar geldig. De kaart biedt de regelmatige bezoeker het voordeel dat hij in de haven veel vlotter behandeld wordt dan een occasionele bezoeker die niet over de Alfapass-kaart beschikt.

De initiatieven ter beveiliging van de transportketen zijn sinds 9/11 in een stroomversnelling terecht gekomen, niet enkel in de luchtvaartsector, echter ook in de scheepvaart. Wat dit laatste betreft wordt zowel gekeken naar de beveiliging van schepen als naar de beveiliging van haventerminals.

Wat doet Alfapass?

Alfapass staat in voor de aanmaak en de verdeling van de elektronische ID-kaarten en beheert eveneens de gemeenschappelijke database. De individuele deelnemende terminals staan echter zelf in voor het toekennen van toegangsrechten, het installeren van leesapparatuur, …

De technische vereisten waaraan deze leesapparatuur dient te voldoen, worden beschreven in de “white paper” van Alfapass. Deze wordt u op eenvoudige aanvraag doorgemaild.