Port Facilities

Activatie van de Alfapass

Alvorens de Alfapass op een terminal te kunnen gebruiken, dient u de Alfapass per Port Facility (of groep van bedrijven) éénmalig te laten registreren bij de lokale security-desk. Meestal is deze dienst duidelijk aangegeven bij de ingang van het bedrijf, zo niet kan u zich ter plaatse bevragen bij de logistieke operators aan de check-in. Voor een bedrijf dat meerdere kaaien exploiteert, hoeft u uw Alfapass slechts éénmalig te laten activeren bij één van de terminals. Wij verwijzen graag naar onderstaande lijst voor een volledig overzicht per bedrijf.

Dit activatieproces per bedrijf zorgt ervoor dat uw Alfapass op die manier ook bekend wordt gemaakt bij het lokale toegangscontrolesysteem van de Port Facility en U vanaf dat moment ook specifieke toegangsrechten worden toegekend. Eénmaal geregistreerd blijven de rechten in principe geldig tot einde geldigheid van de Alfapass zelf.

Let wel : het activeren van de Alfapass en het toekennen van toegangsrechten behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de Port Facility zelf. Deze procedure van activatie wordt vrij bepaald door de Port Facility in kwestie, informatie hierover kan enkel bij hen bekomen worden. Alfapass kan hierbij geen assistentie bieden.

Aangesloten Port Facilities

De éénvormige Alfapass wordt ingevoerd om te vermijden dat personen die regelmatig op verschillende havenfaciliteiten aanwezig moeten zijn (de zogenaamde frequente bezoekers) voor elk bedrijf een ander toegangsbewijs dienen voor te leggen.

Tevens biedt de Alfapass de regelmatige bezoeker het voordeel dat hij veel vlotter behandeld zal worden dan een occasionele bezoeker die niet over de Alfapass beschikt.

Het is daarom belangrijk om aan de gebruikers van de Alfapass correcte informatie geven waar ze met deze elektronische kaart terecht kunnen. Hierna volgt een overzicht van alle Port Facilities die hun toegangscontrolesystemen volledig afstemmen op het gebruik van de Alfapass.

Het bezit van een Alfapass betekent in geen geval dat de Alfapass ouder automatisch toegang verleend wordt. Nogmaals wordt benadrukt dat de Port Facilities ten allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor de toekenning van en het beheer van de toegangsrechten tot hun accommodaties.