Disclaimer

Over deze website

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website is Alfapass nv, Brouwersvliet 33 bus 8, 2000 Antwerpen. De webmaster kunt u bereiken via mail.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alfapass nv kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alfapass nv kan geen 100% garantie bieden betreffende de accuraatheid, actualiteit, correctheid en volledigheid van de informatie.

Alfapass nv kan de inhoud op elk moment aanpassen zonder voorafgaande mededeling aan de bezoeker of gebruiker.

De informatie, publicaties en andere gegevens op de website worden als algemene dienst ter beschikking gesteld en vrijgegeven in goed vertrouwen.

Alle mogelijke geschillen en vorderingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

 

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, foto’s en teksten op de website zijn eigendom van Alfapass nv.
Alle afbeeldingen en foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen.

Teksten zijn geschreven door of in opdracht van Alfapass nv en zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van teksten is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits het de naam van Alfapass nv niet op de een of andere manier kan schaden en mits het doel van dit gebruik niet tegengesteld is aan de doelstellingen van Alfapass nv. In alle gevallen is een duidelijke bronvermelding verplicht.

Alle op deze website voorkomende merknamen en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van hun eigenaren.

In elk geconstateerd geval van misbruik zal een gerechtelijke procedure worden begonnen volgens de Belgische wetgeving op bescherming van intellectueel eigendom.